Välkommen, Logga in eller bli medlem
Mitt Brabud []
Kategorier []

 användare
 pågående auktioner
 varor eftersökes

Integritetspolicy

Din integritet och privata information är viktig för dig....och för oss. Vi skyddar därför den information som du delar med oss. I följande stycken beskrivs de mått och steg vi tar för att göra detta.

I Integritetspolicyn beskriver vi hur vi samlar in, använder, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses de uppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar dig på sajten och som du använder för att kommunicera med Brabud. Den information som du själv publicerar i dina annonser, på din ”Om mig”-sida eller i kontakt med köpare eller säljare omfattas inte av Integritetspolicyn.

I korthet kan sägas att vi inte samlar in mer information om användarna än vad som vi anser vara nödvändigt för att kunna erbjuda en fungerande tjänst, för att erbjuda en rimlig säkerhet och för att kunna kontakta användare vid behov. På denna sida specificeras denna information.

Genom att acceptera vårt Användaravtal samtycker du till att vi får samla in, spara, använda och lämna ut personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan komma att ändra Integritetspolicyn och kommer i sådana fall att informera om detta med 30 dagars varsel på Brabuds hemsida.


Insamling av personuppgifter

Du kan använda webbplatsen www.brabud.se utan att berätta för oss vem du är eller lämna några personuppgifter om dig själv. Om du registrerar ett konto hos oss så lämnar du dina personuppgifter till oss och du är då inte anonym för oss. Om du väljer att lämna dina personuppgifter till oss, så samtycker du till att vi får överföra och spara dina personuppgifter på de servrar vi använder.


Information som Brabud samlar in automatiskt

När du besöker www.brabud.se så samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan enhet som används för åtkomst. Denna information sker automatiskt i huvudsak p.g.a. internets utformning och är inget som vi aktivt har utformat. Informationen kan bara knytas till dig personligen om du registrerar dig på kontot. Dessa automatiskt insamlade uppgifter är:

 • Din enhets ID eller unika identifierare, vilken sorts enhet som används, data och anslutningsinformation, statistik om sidvisningar, trafik till och från webbplatserna, hänvisande URL, annonsdata, IP-adress och annan information från webbloggar; och
 • information som samlas in genom sajtens användning av cookies.


Information som du lämnar till oss

Brabud samlar in och sparar sådan information som du uppger på Brabud eller som du lämnar till oss i samband med användning av Brabud, applikationer, tjänster eller verktyg. Detta kan omfatta:

 • information som du lämnar till oss vid registrering av ett konto, inklusive e-postadress, namn, adress, telefonnummer, personnummer och om du är säljare som erbjuder direktbetalning till köpare: din e-postadress som du har registrerad hos Payson och/eller PayPal
 • transaktionsrelaterad information baserat på dina aktiviteter på webbplatserna (såsom budgivning, köp, försäljning, annonsinformation och innehåll som du skapar eller som kan hänföras till ditt konto);
 • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt samt.
 • information som lämnas i samband med diskussioner i forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom Brabud eller korrespondens som skickas till oss; och
 • ytterligare information som vi efterfrågar för att verifiera din identitet eller om vi tror att du bryter mot våra regler (exempelvis kan vi begära att du skickar ett identitetsbevis eller annan handling för att bekräfta din identitet eller adress, eller besvara andra frågor för att bekräfta din identitet eller att du äger en produkt som du säljer).


Information från externa källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från andra källor som tillägg till din kontoinformation. Detta avser i första hand kreditupplysningsinformation.


Användning av dina personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att ge dig en säker användning av www.brabud.se och kunna ge dig kundservice och relevant information om ditt konto och våra tjänster. Genom att acceptera Användaravtalet och därmed denna Integritetspolicy så samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • ge dig åtkomst till Brabud och de tjänster och den kundservice som du begär;
 • förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter och för att upprätthålla vårt Användaravtal;
 • anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser;
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att lösa tvister, driva in avgifter, lösa problem med ditt konto eller Brabud, tjänster, applikationer eller verktyg, eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;
 • kontakta dig, antingen via e-post eller via telefon för att informera dig om våra tjänster, tjänsteuppdateringar och reklamerbjudanden.
 • jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje part;
 • kontakta dig


Användning av personuppgifter för marknadsföring

 • Baserat på det samtycke som du lämnar i enlighet med tillämpliga regler och i enlighet med denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att;
 • informera dig om våra tjänster och verktyg;
 • skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina meddelandepreferenser; och
 • individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser, baserat på dina annonspreferenser.

Under inga som helst omständigheter lämnar vi aktivt ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.


Avsluta Brabuds användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från Brabud, så kan du ställa in dina meddelandepreferenser på din Mitt Brabud-sida (”Prenumeration på Nyhetsbrev”)


Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, upprätthålla våra policys, svara på krav om att en annons eller annat innehåll kränker annans rättigheter och för att skydda tredje parts rättigheter, tillgångar eller säkerhet. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Som framgår ovan, så lämnar vi inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Vi kan även komma att dela med oss av dina personuppgifter till:
 • Andra Brabud-användare i enlighet med vad som tillåts av dig eller genom din användning av sajten. Om du exempelvis är involverad i en transaktion med en annan användare, så kan den andra användaren se viss av din personliga information och begära ut dina kontaktuppgifter och postadress för att slutföra affären.
 • Polismyndighet eller annan tredje part, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan Brabud-användare. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, historik för användarnamn, IP-adress, klagomål om bedrägeri samt bud- och säljhistorik.
 • Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om ditt konto, uteblivna betalningar, eller andra överträdelser av ditt konto som kan framgå i din kreditupplysning i den utsträckning det tillåts enligt lag.
 • Andra företag om vi skulle fusioneras eller bli uppköpa av sådant företag. Om detta skulle inträffa, så kommer vi att kräva att det nya företaget följer denna Integritetspolicy vad gäller behandling av dina personuppgifter.


Personuppgifter om användare som visas på Brabud

Ditt användarnamn visas på Brabud och kan kopplas till all din aktivitet på sajten. Andra personer kan se dina bud, köp, annonserade föremål, butiksfasad, omdömen och meddelanden. Andra användare kan även se sådan information som du väljer att visa i din profil. Meddelanden som skickas till andra medlemmar om misstänkta aktiviteter och överträdelser av bestämmelser på Brabud anger användarnamn och specifika produkter. Om du kopplar ditt namn till ditt användarnamn så kommer de som har fått reda på ditt namn att kunna identifiera dig och dina aktiviteter på Brabud.

Om du besöker Brabud genom en publik dator, så kan viss information om dig vara synlig för andra personer som använder datorn efter dig.


Personuppgifter som du lämnar ut till andra användare

Brabud ger dig möjlighet att lämna ut personliga uppgifter för att slutföra en transaktion och erhålla betalning. Vi vill att du respekterar andra användares personliga integritet, på samma sätt som du vill att de respekterar din. Vi kan inte garantera din personliga integritet eller skydd av dina personuppgifter när du kommunicerar med andra användare på Brabud. För att skydda din integritet så tillåter vi endast viss tillgång till andra användares kontaktuppgifter, leveransuppgifter och ekonomiska uppgifter för att underlätta genomförandet av transaktioner och erhållande av betalning.

Du åtar dig att endast använda andra användares personuppgifter för:

 • transaktionsrelaterade ändamål på Brabud och inte för oönskade marknadsföringsmeddelanden;
 • att använda tjänster som erbjuds via Brabud (såsom betalning, frakt, leverans och klagomål om bedrägerier); eller
 • särskilda ändamål som användaren uttryckligen väljer eller lämnar sitt samtycke till.


Dina personuppgifter och ditt lösenord

Ditt lösenord är avgörande för ditt konto på Brabud. Använd unika bokstäver, siffror och symboler och avslöja inte ditt Brabud-lösenord för någon annan. Om du förlorar kontrollen över ditt lösenord, så förlorar du kontrollen över dina personuppgifter på Brabud och kan ådra dig skyldigheter för åtgärder som någon annan har vidtagit för din räkning! Du ska därför omedelbart informera Brabud, och ändra ditt lösenord, om ditt lösenord av någon anledning har kommit i orätta händer.

Du kan se och ändra de flesta av dina personuppgifter genom att logga in på Brabud och välja ”Personuppgifter”. Eftersom det är svårt att verifiera din identitet på distans, så undviker vi att ändra dina personuppgifter manuellt. Du kan dock själv ändra dina personuppgifter i kontoinställningarna. Du måste omedelbart uppdatera dina personuppgifter om de ändras eller är felaktiga. Om du publicerar något på webbplatsen, så kan du i vissa fall inte ha möjlighet att ändra eller ta bort det.


Avslutande av ditt konto och bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att avsluta ditt konto och så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter så att de inte visas för andra användare. Radering av uppgifter kommer att ske baserat på din kontostatus. Vi kan även komma att stänga eller inaktivera konton som inte används eller konton som används i strid med vårt Användaravtal.

Vanligtvis kommer personuppgifter hänförliga till stängda eller inaktiva konton att raderas eller anonymiseras så snart som möjligt efter det att kontot har stängts eller inaktiverats. Under vissa omständigheter kan vi bevara personuppgifter för stängda konton eller konton som inte används under en längre period. Skälen till detta kan vara: förhindra bedrägerier, driva in förfallna avgifter, hantera tvister, upprätthålla eller vidta andra åtgärder.Copyright © 2024 - Brabud - Användaravtal. och Integritetspolicy